Znany widok na placu budowy – żurawie wieżowe

Miasto to żyjący, ciągle zmieniający się organizm. W dużym mieście cały czas coś się remontuje, przebudowuje, wyburza, buduje. Dlatego stałym elementem miejskiego krajobrazu stały się nieodzowne elementy dużych placów budowy – żurawie wieżowe.

Widok na placu budowy

Te ogromne konstrukcje z uwagi na zasięg pracy wysięgnika i wysokość, a także udźwig, są niezastąpione przy dużych inwestycjach budowlanych. Czasami na placu budowy pracuje więcej nawet niż jeden żuraw wieżowy, czasem jest ich kilka. I można podziwiać efekty ich pracy, gdy prace przy dużej inwestycji budowlanej posuwają się szybko do przodu. Żurawie wieżowe możemy podzielić na górnoobrotowe (gdy obraca się jedynie wysięgnik) lub dolnoobrotowe (gdy obraca się cała wieża).

Żurawie wieżowe

Niektóre żurawie wieżowe są stacjonarne, inne mogą samodzielnie się przemieszczać dzięki kołom, gąsienicom lub po szynach. Trudno wyobrazić dziś sobie dużą inwestycję budowlaną powstającą bez udziału żurawi wieżowych. To najlepszy (a czasem jedyny) sposób na szybkie prowadzenie prac budowlanych.

sztrum.pl

Redakcja otokrakow.pl