Strona główna
Praca
Tutaj jesteś

Ubezpieczenia na życie a kredyt hipoteczny

28 stycznia 2023 Ubezpieczenia na życie


Często zdarza się, że bank przy zawieraniu umowy kredytowej zaproponuje Ci ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego. Czy to dobrze? Co warto wiedzieć o takiej umowie? Ubezpieczenia na życie nie zawsze stanowią jednak obowiązkowy warunek przyznania takiego kredytu. Jednak warto zastanowić się, czy taka propozycja nie jest czasami odpowiednim rozwiązaniem. Może warto skorzystać z usług doradcy ubezpieczeniowego i rozważyć inne dostępne opcje? 

Ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym 

Bank często zachęca swoich klientów do zdecydowania się na ubezpieczenie na życie, ale nie może on w jakikolwiek sposób zmusić do tego, by zdecydowali się oni na wykupienie go przy kredycie hipotecznym. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że pożyczka na zakup mieszkania to produkt z co najmniej kilkuletnim, a czasem nawet kilkudziesięcioletnim okresem kredytowania. 

Z tego powodu bank, chcąc chronić istotny interes kredytobiorcy, a także ograniczyć swoje własne ryzyko, oczekuje od niego dodatkowego zabezpieczenia. Dostępne są dwa sposoby na zawarcie takiego świadczenia. Pierwszym z nich jest zgoda klienta na ofertę banku, który zawrze w jego imieniu umowę ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym. 

Indywidualne ubezpieczenia na życie

Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług doradcy ubezpieczeniowego i wykupienie indywidualnego ubezpieczenia na życie. W takim przypadku konieczna jest cesja, czyli przeniesienie prawa do ubezpieczenia na rzecz banku. W ramach cesji w razie wystąpienia niepożądanych zdarzeń wszelkie środki finansowe z ubezpieczenia zostaną przekazane kredytodawcy. 

Z pieniędzy wypłaconych z polisy bank może spłacić całość lub część zobowiązania kredytobiorcy po jego śmierci. W przypadku, gdy odszkodowanie będzie wyższe niż wartość kredytu, nadwyżka zostanie przekazana osobie uposażonej wskazanej w polisie. Taka polisa przynosi korzyści zarówno bankowi, jak i ubezpieczonemu i jego bliskim. 

Ubezpieczenia na życie – czy są obowiązkowe? 

Świadomy kredytobiorca powinien wiedzieć, że nie istnieją żadne przepisy, które nakładałyby na niego obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia na życie do kredytu hipotecznego. Wynika z tego, iż nie trzeba decydować się na proponowaną przez bank ochronę, licząc się jednakże z tym, że może on odmówić nam finansowania. 

Dobre ubezpieczenie na życie powinno zabezpieczyć finansowo ubezpieczonego lub bliskich w przypadku zachorowania, pobytu w szpitalu, niemożności podjęcia pracy zarobkowej bądź śmierci. Wybierając ubezpieczenie, przeanalizuj również kwestie wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa. W OWU opisane są sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

W przypadku, gdy wnioskujemy o pożyczkę na niewielką kwotę, polisa na życie nie jest wymagana. W przypadku, gdy ubiegamy się jednak o kredyt hipoteczny, banki oczekują różnych form zabezpieczenia i konstruują umowę tak, aby zaciągnięcie kredytu bez ubezpieczenia na życie nie było możliwe. 

W przypadku, gdy nie zdecydujemy się na ofertę zaproponowaną przez bank, najczęściej poprosi on o przedstawienie indywidualnej polisy na życie, która będzie stanowić gwarancję spłaty zadłużenia. Całkowita odmowa zakupu ubezpieczenia może skutkować koniecznością wyznaczenia większej liczby poręczycieli. Jeżeli jednak nie będziemy w stanie tego zrobić, bank może zmienić warunki umowy na mniej korzystne lub odmówić przyznania kredytu. 

Redakcja otokrakow.pl

Witaj w naszej redakcji, gdzie moda, wnętrza, ogród, stylowy lifestyle oraz praktyczne porady związane z pracą łączą się, by dostarczyć Ci inspiracji i wskazówek do kreowania piękna w każdej sferze życia! Jesteśmy miejscem, gdzie praktyczna wiedza z zakresu mody, aranżacji wnętrz, pielęgnacji ogrodu oraz poradnictwa zawodowego tworzy źródło inspiracji dla Ciebie i wszystkich miłośników estetyki.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Systemy alarmowe B2B i największe ich zalety
Discolm - twój partner w biznesie
estoński CIT

Czym jest estoński CIT?

25 lipca 2023

Jesteś zainteresowany reklamą?

estoński CIT