Jakie grożą kary w przypadku rozliczenia PIT-28 po terminie?

Obowiązkiem każdego podatnika jest złożyć roczną deklarację podatkową w ustawowym terminie. Niemniej jednak wielu osobom zdarza się, w natłoku codziennych spraw, zapomnieć złożyć uzupełnione zeznanie podatkowe. Organy podatkowe mogą w takim przypadku nałożyć na podatnika kary. Które z nich grożą, jeśli nie dopełnimy obowiązku złożenia PIT-28 w terminie?

Do kiedy złożyć zeznanie?

Formularz PIT-28 przeznaczony jest dla osób, które jako sposób opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dodatkowo deklarację składają podatnicy, którzy co prawda nie prowadzą działalności gospodarczej, jednak osiągają przychody z najmu nieruchomości, które opodatkowane są w sposób ryczałtowy. Ustawowym terminem dla deklaracji PIT-28 jest 28 lutego roku podatkowego następującego po roku, którego dotyczy zeznanie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy 28 lutego przypada w dzień wolny od pracy – wtedy terminem podatkowym staje się następny dzień roboczy. PIT 28 2021 składamy do 28 lutego, ponieważ w 2022 dzień ten przypada w poniedziałek. 

Jak skutecznie złożyć deklarację?

Podatnicy mogą złożyć deklarację PIT-28 na kilka sposobów. Choć w każdym przypadku obowiązuje ich ta sama data, to jednak zmieniają się nieco godziny, w jakich można dopełnić swoich obowiązków. Otóż jeśli składamy formularz osobiście w urzędzie skarbowym, to możemy zrobić to tylko w godzinach przyjmowania petentów. Zazwyczaj urzędy skarbowe pracują maksymalnie do godziny 16. Jeśli PIT składamy przez internet, to mamy nieco więcej czasu, ponieważ deklarację możemy wysłać aż do godziny 23:59 dnia 28 lutego. PIT-28 możemy również wysłać pocztą, jednak jest to stosunkowo ryzykowny sposób, szczególnie na krótko przed upływem terminu podatkowego.

Jakie kary grożą za niezłożenie PIT-28 w terminie?

Jeśli nie złożymy deklaracji PIT-28 w ustawowym terminie, to organy skarbowe mogą na nas nałożyć kary. Zgodnie z art. 56 par. 4 Ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930) podatnik, który nie składa deklaracji w terminie, podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe. Mandat może opiewać na kwotę, która będzie 5-krotnością minimalnej pensji krajowej. Organy podatkowe zwykle nie nakładają tak wysokich kar na spóźnionych podatników, niemniej jednak w sytuacji, gdy wezwą do złożenia zeznania, mogą nałożyć choćby minimalny mandat w kwocie 280 zł. Co więcej, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty karnych odsetek za zwłokę w zapłacie podatku. 

Jak uniknąć kary?

Podatnik, który sam zorientuje się, że nie złożył deklaracji w terminie, musi jak najszybciej wysłać bądź złożyć osobiście w urzędzie poprawnie wypełniony formularz. Przy tym powinien dodatkowo sporządzić czynny żal – dokument, w którym wyrazi skruchę za niedopełnienie obowiązków, a także wskaże przyczynę zwłoki. Urząd, który otrzyma wypełnione zeznanie podatkowe oraz czynny żal, odstępuje od wymierzenia kary. Pamiętajmy, że dokument ten można złożyć jedynie bez wcześniejszego wezwania – nie ma on mocy prawnej, gdy organy podatkowe same upomną się o złożenie brakującej deklaracji. 

Redakcja otokrakow.pl